Dôležitý oznam! Tlačiť
Napísal RŠ   
Štvrtok, 12 Marec 2020 10:05

Dnešný krízový štáb Mesta Dolný Kubín – 12. 3. 2020 rozhodol o preventívnom zavretí škôl - ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na piatok 13.3.2020 a pondelok 16.3.2020. Na základe opatrenia nášho zriaďovateľa RKC Biskupstva Spišské Podhradie zo dňa 11. marca 2020:"Ak mesto alebo obec rozhodne o prerušeni výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ alebo v školskom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedené rozhodnutie bude platné aj pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupstva Spišské Podhradie." Z tohoto dôvodu dávam riaditeľské voľno aj pre našu ZŠ, MŠ, ŠKD a CVČ. Nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Žiaci, zamestnanci aj cudzí stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy po oba tieto dni.
Uvidíme čo nám dnes povie ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, ktorý má dnes zasadnutie a má sa vyjadriť aj k hromadnému zatváraniu škôl.
Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať.