Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
(ne)vyučovanie od 8. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 04 Marec 2021 17:17

Na včerajšom (3. 3. 2021) rokovaní okresného krízového štábu k súčasnej epidemiologickej situácie v okrese konštatovala RNDr. Mária Varmusová  - riaditeľka RÚVZ DK: Situácia najmä v okrese Dolný Kubín sa opätovne zhoršila, čo malo za následok aj zaradenie okresu od 8. 3. 2021 do IV. stupňa varovania (čierna farba) a je predpoklad negatívneho vývoja.  Na základe toho neodporúča zriaďovateľom  otvárať školy a školské zariadenia.

Keďže náš zriaďovateľ - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie odporučil postupovať v našom meste jednotne s ostatnými školami...

(Školy v meste D. Kubín na úrovni zriaďovateľa rozhodli, že v ZŠ a v ZUŠ od 8. 03. 2021 bude prebiehať  vo všetkých ročníkoch len dištančná výuka. Otvorené bude v ZŠ len ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu. Táto situácia bude dovtedy, pokiaľ bude okres DK čierny, prípadne nezmení nariadenie vláda, prípadne nezmení stanovisko RÚVZ DK.  MŠ budú od 08.03.2021 pracovať len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu. Ak bude v niektorých MŠ malý počet detí môže dôjsť prehodnoteniu otvorenia niektorých MŠ.)

...naša cirkevná spojená škola bude postupovať rovnako (plus - dištančne aj VŠETKY ročníky nášho gymnázia vrátane maturantov).

Ak však bude NUTNOSŤ prehodnotiť nejaké požiadavky zo strany rodičov (z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu) pre umiestnenie detí v MŠ aj žiakov 1.-4., MŠ a ŠKD, a AK NÁM TO SITUÁCIA MEDZI PEDAGÓGMI a ZAMESTNANCAMI DOVOLÍ, bude takýchto detí - žiakov viac, prehodnotíme aj kombinované prezenčne-dištančné vyučovanie v ZŠ 1.-4. (ak sa to technicky bude dať zvládnuť).

Ak nespĺňate horeuvedené, ale máte iný "problém", prosím v priebehu piatka (najneskôr do 12:00 kvôli zabezpečeniu stravy a vecí okolo spustenia - nespustenia prevádzky školy) kontaktujte riaditeľa školy.
ludovit.macor@radlinskeho.sk tel.: 0911 876 026

DOTAZNÍK, "Prosíme vyplňte najneskôr do piatka 12:00".
https://forms.office.com/r/TyttXwEBK-


Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021: https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf

Čestné vyhlásenia (aktualizované) nájdete aj cez EduPage systém školy odkiaľ ho môžete poslať tak, ako doteraz, alebo si ho môžete stiahnuť nižšie:

Zákonný zástupca -Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov–určené pre:
•zákonných zástupcov žiakov na I. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu riaditeľ školy od zákonného zástupcu žiaka
•zákonných zástupcov detí/žiakov na špeciálnych školách (MŠ, ZŠ, SŠ) a zákonným zástupcom detí na materských školách pri zdravotníckych zariadeniach, zákonní zástupcovia detí v materských školách

---
Zákonný zástupca -Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov–určené pre:
•zákonných zástupcov detí v MŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
•zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

POZOR! STÁLE PLATIA PODMIENKY pre rodičov, zamestnancov, deti, žiakov a ich sprievod v prípade otvorenia alebo návštevy školy AKO DOTERAZ!

Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19.
Výnimky z povinnosti absolvovať test na COVID-19 stanovuje hlavný hygienik vo vyhláške.

použité z: minedu.sk

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 (PDF)

zo stránky: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19092/1

Posledná úprava Štvrtok, 04 Marec 2021 17:42
 
2% z Vašej dane PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 03 Marec 2020 00:00

Milí rodičia a priatelia
Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne,

ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu v roku 2020!

> zoznam darcov, ktorí súhlasili so zverejnením <

Zároveň Vám chceme oznámiť, že z dôvodu nesplnenia podmienok
sme neboli zaradení  do zoznamu prijímateľov 2-3% dane za rok 2020.

Budeme však radi, ak sa rozhodnete podporiť niektorú
z kresťanských organizácií pôsobiacich 
v našom meste  (
SCVČ LAURA Dolný Kubín, Mládežnícky zbor Dolný Kubín...)

Za podporu a pochopenie ďakujeme!Posledná úprava Streda, 10 Február 2021 17:57
 
Nové číslo časopisu OČKO PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 13 Január 2021 11:17
Prečítajte si najnovšie číslo nášho časopisu OČKO,
ktoré pre Vás pripravili naši žiaci a pani učiteľky
Mgr. Tatiana Rosiarová, Mgr. Mária Luptáková.
Posledná úprava Nedeľa, 07 Február 2021 15:10
 
Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Pondelok, 14 December 2020 10:57

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020,
ktorým sa riadi aj naša škola. O ďalšom postupe Vás budeme
samozrejme bezodkladne informovať, tak ako doteraz.

https://www.minedu.sk/25863-sk/
rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/
?fbclid=IwAR0GReSYtRlW6SkJAw5HQ
8GUuLrJGqxtnSVBlBzxiBWfKwi-SUgeTVW3K_M

Posledná úprava Sobota, 19 December 2020 10:12
 
Oznam pre rodičov o výške príspevku PDF Tlačiť E-mail
Napísal spolocenstvo rodicov   
Pondelok, 30 November 2020 11:27

Oznam pre rodičov o výške príspevku do Spoločenstva rodičov pri cirkevnej škole v  Dolnom Kubíne
Výška príspevku schválená rodičmi :
10,- € / žiak,
(1. – 9. ročník) 10,- € / žiak,
I. stupeň gymnázia (sekunda – kvarta) 10,- € / žiak
II. stupeň gymnázia (kvinta – oktáva) 15,- € / žiak

Príspevok za žiaka v MŠ je potrebné uhradiť v  hotovosti triednemu učiteľovi najneskôr do 31. 1. 2021.
Príspevok za žiakov ZŠ a Gymnázia je potrebné uhradiť na účet občianskeho združenia Spoločenstva rodičov alebo v hotovosti triednemu učiteľovi najneskôr do 31. 1. 2021.

Bankový účet je vedený vo VÚB a.s. Dolný Kubín:
SK61 0200 0000 0023 4697 8451
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa (detí) a  triedu (triedy) .
Platbu za viac detí je možné vykonať jedným prevodným príkazom a do poznámky uveďte mená a triedy všetkých detí, za ktoré je platba.
V prípade vkladu v hotovosti na účet na pobočke banky je potrebné k danej sume pripočítať 3,00 € (poplatok banke za vklad).

Vyhodnotená anketa je viditeľná po prihlásení, kópie dokumentov budú u p. Xénie Dúhovej

 
Rozpis služieb v ŠKD od pondelka 30. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Adriána Laštíková   
Sobota, 28 November 2020 07:55

Rozpis služieb v ŠKD od pondelka 30. 11. 2020

ŠKD bude otvorené do 16:00

Spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD oznámiť písomne – lístok, SMS.
1.A ŠKD pondelok – štvrtok: Katarína Smeets, piatok: Mgr. Adriána Laštíková (0907 930 900)
1.B ŠKD pondelok – piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková
2.A, 2.B ŠKD pondelok – piatok: Mgr. Vrabcová Gabriela
3.A, 3.B ŠKD pondelok – piatok: Bc. Chomisteková Alžbeta
4.A, 4.B ŠKD pondelok – piatok: Szalak Dušana

 
Rozvrh činností ŠKD na týždeň od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Piatok, 20 November 2020 12:49

Rozvrh činností ŠKD na týždeň od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020

ŠKD je otvorené do 15:00

Žiadame rodičov, aby čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD + telefónne číslo na rodiča písali na lístok, ktorý žiak odovzdá ráno triednej p. učiteľke. Za porozumenie ďakujeme.

Pondelok 23.11.2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková
ŠKD:

1.A - K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B -  Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B -  Mgr. A. Laštíková
4.A - Bc. A. Chomisteková D. Szalak
4.B -  Bc. A. Chomisteková D. Szalak

Utorok 24. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

1.A - K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B - Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B - Mgr. A. Laštíková
4.A - D. Szalak
4.B - D. Szalak

Streda 25. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková
ŠKD:

1.A -  K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B - Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B - PaedDr. A. Lakoštík
4.A - D. Szalak
4.B - D. Szalak

Štvrtok 26. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. G. Vrabcová
ŠKD:

1.A –  Mgr. A. Laštíková – K. Smeets Škvarková
1.B –  Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. J. Lonský
3.A – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. P. Povalová
4.A – D. Szalak 4.B – D. Szalak

Piatok 27. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková
ŠKD:

1.A – Mgr. A. Laštíková
1.B – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. J. Lonský
3.A – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. P. Povalová
4.A – D. Szalak
4.B – D. Szalak

 
Zmena hodnotení a klasifikácie žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 15 Január 2021 18:13

Záver mimoriadnej pedagogickej rady (15. 1. 2021)
o zmene hodnotení a klasifikácie žiakov za školský rok 2020/2021.

Prvý stupeň ZŠ:
1. ročník  - iba slovné hodnotenie
2. - 4. ročník - klasifikácia známkou
Druhý stupeň ZŠ:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technická výchova, Telesná výchova -
celý školský rok 2020/2021 budú všetci žiaci  hodnotení slovne:
absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo - všetci žiaci 2. stupňa, Občianska náuka - len
žiaci 6.A, 6.B - 1. polrok v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne:
absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou
Gymnázium:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova - celý školský rok
2020/2021 žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo 1. polrok v školskom roku 2020/2021
žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou

Podľa usmernenia:
Posledná úprava Nedeľa, 07 Február 2021 15:13
 
Pokojné a požehnané Vianoce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľudovít Mačor   
Sobota, 19 December 2020 10:02

Podľa možnosti maximálne pokojné a požehnané Vianoce,
radosť a nádej z narodeného Ježiška!
Vám zo srdca prajú deti, žiaci, gymnazisti a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne.

Posledná úprava Streda, 06 Január 2021 15:05
Čítať celý článok...
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Sobota, 05 December 2020 08:18

Milé spoločenstvo cirkevnej spojenej školy.

Na základe oznamu od PaedDr. Maroša Labudu (zo 4. 12. 2020), riaditeľa nášho školského úradu (Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie) Vás informujem, že v súčasnej situácii nebude vydávať konkrétne pokyny ohľadom otvárania škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Očakáva predloženie presných podmienok pre zriaďovateľov a školy od ministerstva školstva.

Školy, ktoré by mali záujem o skoré otvorenie, môžu dostupnými možnosťami zisťovať predbežný záujem rodičov. Za týmto účelom bude vytvorený v priebehu budúceho týždňa online dotazník, o ktorom Vás budem informovať.

Ide o nástup našich žiakov piateho až deviateho ročníku ZŠ a gymnázia.

MŠ a ZŠ 1.-4. pokračuje v doterajšom prezenčnom vzdelávaní (v škole).
Žiaci 5.-9. ZŠ a gymnázia pokračujú v dištančnom vyučovaní (z domu).
Do 8. 1. 2021 nepredpokladám zmenu tejto formy vzdelávania v našej škole.


Oznam vznikol na základe rozhodnutia ministra školstva zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020.
(https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/)

S úctou
Mgr. Ľudovít MačorPosledná úprava Sobota, 05 December 2020 08:22
 
adventné zamyslenia spolu s výzvami PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľ. Sahuľ   
Nedeľa, 29 November 2020 08:12

Keďže sa nemôžeme učitelia so študentmi vidieť v škole počas adventu, tak sme si pripravili pre vás krátke adventné zamyslenia spolu s výzvami na každý deň, nech sa spoločne môžeme pripraviť na očakávaný radostný príchod Ježiša. Každý pracovný deň nájdete nové video na facebooku a youtube Cirkevnej spojenej školy. Pozývame aj vás sa zapojiť do tejto našej adventnej aktivity a budeme radi, keď z času na čas pridáte aj váš komentár k videu, ako sa vám podarila výzva v daný deň splniť. Začíname už tento pondelok 30.11.

  • autor: Mgr. Ľ. Sahuľ

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2020 08:23
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Andrej Ondrejka   
Nedeľa, 22 November 2020 12:51

Zajtra, v pondelok 23.11. 2020 bude pre žiakov a učiteľov 3. a 4. ročníka, ktorí budú v škole, sv. omša

1. vyučovaciu hodinu, za dodržania hygienických opatrení spojených s COVID 19.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 194
Piatok, 5. Marec 2021

Dnes má meniny
Fridrich
Zajtra má meniny
Radoslav

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva