Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Otváranie Cirkevnej spojenej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Utorok, 19 Máj 2020 07:10

Ako isto všetci viete, 18. mája 2020 v popoludňajších hodinách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1. 6. 2020. Chceme Vás milí žiaci, mamky a ockovia, starkí a starké ubezpečiť, že situáciu stále sledujeme a čoskoro Vás budeme informovať s ďalším postupom. Môžete si zatiaľ pozrieť podrobnejšie a priebežne aktualizované informácie na týchto stránkach, kde nájdete aj množstvo otázok a odpovedí.
https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

 
Online sv. omša PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Andrej Ondrejka   
Pondelok, 18 Máj 2020 06:24

Drahé deti, rodičia, učitelia, starí rodičia... zajtra oslavujeme 100 rokov od narodenia patróna našej školskej kaplnky, Jána Pavla II. Preto by som vás rád pozval na online svätú omšu, ktorú budete môcť sledovať na facebookovej stránke Cirkevnej školy o 9:00, v pondelok 18. 5. 2020. Link na sledovanie pridávam sem. Teším sa na vás!

https://www.facebook.com/radlinskeho

 
Deň matiek a Deň rodiny PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 10 Máj 2020 08:02

Deň matiek a Deň rodiny

>kliknite na obrázok<

Posledná úprava Nedeľa, 10 Máj 2020 08:07
 
Usmernenia k hodnoteniu PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 20 Apríl 2020 20:34

Usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy s materskou školou Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne v čase mimoriadnej situácie

Usmernenie na hodnotenie žiakov Cirkevného gymnázia A. Radlinského v Dolnom Kubíne počas mimoriadnej situácie

 
Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 02 Apríl 2020 23:57

Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY
najneskôr do do 31. mája 2020

> pre všetky potrebné informácie kliknite na text <

Posledná úprava Piatok, 03 Apríl 2020 00:02
 
smedoma.radlinskeho.sk PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Sobota, 04 Apríl 2020 14:46

Pomaličky dopĺňame, tak nech sa páči:-)
Ahojte všetci, kolegovia, žiaci aj rodičia!!! Zdravíme vás z „pohodlia“ našich domovov. Chceme vás privítať na našej novovytvorenej stránke, ktorá nám má slúžiť ako síce neviditeľné, ale o to účinnejšie a pevnejšie spojivo, puto, telekomunikačný kanál…nazvite si to každý ako chcete, aby sme sa v tento karanténny čas úplne jeden druhému nevzdialili a hlááávne, aby sme to všetko prežili so zdravým rozumom…tzn.sa nezbláááznili.:) Takže ešte raz vitajte, sledujte nás, prispievajte a lajkujte. Máme vás radi a myslíme na vás. Tím pracovníkov smedoma.

https://smedoma.radlinskeho.sk/

 
http://www.ucimenadialku.sk/ PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 31 Marec 2020 15:43

učímenadiaľku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

https://www.ucimenadialku.sk/

 
Prijímacie konanie do Cirkevného gymnázia A. Radlinského PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľ. Mačor   
Štvrtok, 02 Apríl 2020 11:14

!!! Už len do 15. Mája !!!

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ANDREJA RADLINSKÉHO
OKRUŽNÁ 2062/25, 026 01 DOLNÝ KUBÍN

Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 8 - ročného štúdia
pre školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Radlinského Dolný Kubín v zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky prijatia uchádzačov do gymnázia s osemročným štúdiom pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

V školskom roku 2020/2021 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka osemročného štúdia, do ktorej prijmeme 17 žiakov z 5. ročníka základných škôl.

Podávanie prihlášok na štúdium:

Rodičov, ktorí majú záujem o štúdium žiaka na osemročnom gymnáziu, prosíme:

  1. Vyplniť prihlášku Buď sami elektronicky (kliknite na tento text) alebo alebo kontaktujte výchovnú poradkyňu Mgr. M. Pilarčíkovú na čísle: 0904 162 704. (magdalena.pilarcikova@radlinskeho.sk)
    Mgr. Pilarčíková vyplní elektronickú prihlášku a pošle  ju (vo formáte pdf) späť rodičom elektronickou poštou.
  2. Rodičia vyplnenú prihlášku vytlačia, podpíše ju zákonný zástupca žiaka aj žiak. Nemusíte prihlášku potvrdzovať u lekára !
  3. Podpísanú prihlášku donesiete v určenom termíne do poštovej schránky v našej škole.

Termíny:

Podanie prihlášky:

  • zákonný zástupca do 15.mája 2020
  • riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ do 19.mája 2020

Termín prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška sa uskutoční najneskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania

Posledná úprava Utorok, 19 Máj 2020 09:43
 
video o našej škole PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Andrej Ondrejka   
Streda, 22 Apríl 2020 18:31

Zdravím vás priatelia!  Pripravil som si pre vás video, ktoré je tak trochu aj reklama ale neplatená, lebo viem, že CIRKEVNÁ škola je miestom, kde sa okrem intelektu formuje aj srdce. Kde sa, ak to rodičia chcú, vštepuje viera a náuka. Je miestom, kde možno spoznať, že kňaz nie je až taký strašidelný. Je miestom, kde sa vzdelanie odovzdáva tak, aby sa uplatnilo aj v živote. Preto vás pozývam na zápis do MATERSKEJ, ZÁKLADNEJ školy a na GYMNÁZIUM Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne.

Posledná úprava Streda, 22 Apríl 2020 18:45
 
Zápis do ZŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ   
Štvrtok, 02 Apríl 2020 11:00

Zápis do 1. ročníka našej základnej školy.
najneskôr do 30. 4. 2020.

> pre všetky potrebné informácie kliknite na text <

 

 

Posledná úprava Piatok, 03 Apríl 2020 07:00
 
ATTOMATi PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Zuzana Priesolová   
Piatok, 17 Apríl 2020 12:03

Aj v čase, keď nechodíme do školy, ale učíme sa z domu majú žiaci možnosť zapájať sa do rôznych súťaží. Jednu matematickú ponúkla aj nezisková organizácia P-MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 22 rokov.
Do riešenia 20 neľahkých úloh sa zapojili aj žiaci z našej školy - a dopadli veľmi úspešne:
- v kategórii 6.ročník a príma obsadila zo 126 účastníkov vynikajúce 36.miesto Katarína Garajová (I.G),
- v kategórii 7.ročník a sekunda obsadil zo 114 účastníkov Jakub Garaj (sekunda) 55.miesto, Sebastián Flajs (II.G) 89. miesto a Jozef Vajda (7.A) 111.miesto,
- v kategórii 9.ročník a kvarta obsadil z 90 účastníkov Michal Málik (IV.G) výborné 24.miesto.

Riešiteľom gratulujeme a oceňujeme ich účasť zvlášť na matematickej súťaži.
A všetkým nám prajeme veľa zdravia pre správne fungovanie nielen mozgových závitov.

 
Pozvánka na spoločný online duchovný program PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Streda, 01 Apríl 2020 16:04

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, drahí priatelia,v tomto čase prerušeného školského vyučovania osloviť s pozvánkou spoločného

Posledná úprava Streda, 01 Apríl 2020 17:41
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 187

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Pondelok, 25. Máj 2020

Dnes má meniny
Urban
Zajtra má meniny
Dušan

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva