Aktuálne info k situácii s COVID 19 Tlačiť
Napísal RŠ   
Štvrtok, 25 November 2021 10:10

Milí žiaci, rodičia a zamestnanci.

Aktuálne info bolo už rozposlané v raňajších hodinách 25.11.2021 celej škole formou EduPage, E-mailom.

Informácie o triedach v karanténe bolo oznámené RÚVZ, bezodkladne aj žiakom, rodičom a zamestnancom.
Situáciu nepretržite monitorujeme a obratom riešime.

Linky zo stránky Ministerstva vnútra o nových opatreniach týkajúcich sa škôl:

262
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

zdroj: https://www.minv.sk

264
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia
nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

zdroj: https://www.minv.sk

Školský COVID automat:
Aktuálny ale aj jeho avizované zmeny sledujme spoločne tu:
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Posledná úprava Štvrtok, 25 November 2021 12:06