Postup na celoštátne kolo! Tlačiť
Napísal M. Janiga, PaedDr. Ľudmila Ivanová   
Štvrtok, 13 Február 2020 09:07

Dňa 6. 2. 2020 sa v Žiline konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv - už XXII. ročník. Súťaž je určená stredoškolákom. Zastúpenie malo aj naše cirkevné gymnázium. Zo školského kola postúpil žiak kvinty Marek Janiga. Krajské kolo pozostávalo z dvoch častí a zúčastnilo sa ho 36 študentov. V prvej časti sa na základe testu vybralo 15 najlepších, títo následne absolvovali ústnu časť. V nej si vylosovali jednu z vopred stanovených téz, ktorú prezentovali a reagovali na zadané otázky. Na záver komisia vybrala ôsmich najlepších študentov, ktorí budú zastupovať Žilinský kraj na celoštátnom kole. Marek sa umiestnil na siedmom mieste. Držíme mu palce na celoštátnom kole.

  • autor: PaedDr. Ľudmila Ivanová

Posledná úprava Štvrtok, 13 Február 2020 09:16