Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach Tlačiť
Napísal RŠ   
Štvrtok, 12 Marec 2020 21:01

Usmernenie ministerky školstva, okrem iného aj k termínom maturít, testovaní a podobne.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/