NOVÝ OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV Tlačiť
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 12 Marec 2020 20:52
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového režimu na území Slovenska od pondelka, 16. marca 2020 ZATVÁRAME Cirkevnú spojenú školu so všetkými zložkami minimálne do piatka 27. marca 2020. Toto nariadenie sa dotkne všetkých činností každodenného života nás všetkých. Preto Vás prosíme, aby ste opatrenia brali vážne, dodržiavali pokyny krízového režimu a venovali čas aj učeniu podľa pridelených úloh učiteľmi.
Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia Koronavírusu znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii.
- Na základe nariadenia je zakázané navzájom sa stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská, aquaparky, lyžiarske strediská a pod.).
- Odporúčame žiakom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu individuálne.
- Počas dopoludnia sa žiaci majú venovať individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.
VYUČOVANIE CEZ INTERNET
Obmedzenie vyučovania v školách nie sú prázdniny. Prosíme žiakov a rodičov, aby od pondelka 16. 3. 2020 komunikovali s vyučujúcimi cez internet (EduPage, Office 365, emaily, elearning programy a pod.). Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas svojim deťom tak, aby sa doma nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.
Správajme sa zodpovedne.
Ďakujeme za pochopenie.