Domov Aktuality

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učebníRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Aktuality
Spoznávame bylinky a rastliny PDF Tlačiť E-mail
Napísal J. Lastičová   
Pondelok, 21 Jún 2021 07:56

V našej školskej bylinkovej záhrade sme pozorovali bylinky. Počas prechádzok v prírode sme zas zbierali rôzne rastliny a na hodinách prírodovedy nám pani učiteľka pomocou aplikácie pomohla zistiť ich názvy. Informácie o jednotlivých rastlinách sme si vyhľadali v encyklopédiách a na internete.  Nazbierané rastliny sme vylisovali a každý z nás si vyrobil vlastný výnimočný herbár. Zistili sme, že naša príroda je nielen krásna, nádherne vonia, ale mnohé rastliny vedia aj liečiť.

  • autor: J. LastičováPosledná úprava Pondelok, 21 Jún 2021 07:59
 
Poďakovanie od Stromkáčika PDF Tlačiť E-mail
Napísal J. Lastičová a K. Flajsová   
Pondelok, 21 Jún 2021 07:51

Pamätáte si na naše outdoorové aktivity? Poštou nám prišlo poďakovanie za odvedenú prácu a darček v podobe časopisu. Hneď sme ho otvorili, pustili sa do bádania, hľadania, tvorenia a znova sme sa naučili niečo nové.
Stromáci, ďakujeme za milé prekvapenie.

  • autor: J. Lastičová a K. Flajsová

Posledná úprava Pondelok, 21 Jún 2021 07:55
 
Deň otcov 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Nedeľa, 20 Jún 2021 07:11

Deň otcov 2021


pozrite si video, ktoré sme pre oteckov pripravili

Posledná úprava Nedeľa, 20 Jún 2021 07:20
 
Projekt na výskum rizík PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudmila Chomisteková   
Streda, 16 Jún 2021 00:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny realizovalo na našej škole projekt dňa 16. 6. 2021, ktorý sa zameriaval na výskum rizík a príležitostí spojených s používaním internetu a mobilných technológií medzi deťmi a dospievajúcimi. Naša škola bola vybraná v rámci Žilinského kraja, aby na nej prebehol zber dát. Dotazník bol anonymný. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe sa žiaci často stretávajú s rizikami moderných technológii a preto sme sa do tohto projektu zapojili. Veríme, že aj tento projekt pomôže predchádzať nebezpečenstvám internetu, s ktorými sa deti v súčasnosti stretávajú.
  • autor: Mgr. Ľudmila Chomisteková
Posledná úprava Pondelok, 21 Jún 2021 07:50
 
Harmonogram činností od pondelka 21. 6. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Sobota, 19 Jún 2021 05:16

pondelok 21. 6.: podľa rozvrhu hodín
utorok 22. 6.: podľa rozvrhu hodín

streda 23. 6.:

- 1.-4.roč.: podľa rozvrhu hodín (školské výlety.....)
5.-9.roč + gymnázium: - účelové cvičenie
- 13:00 – Klasifikačná porada (učitelia)

štvrtok 24. 6.: triednicke práce
odovzdávanie učebníc (5.A, 5.B, 6.A, sexta)

Zdravotníci – prvá pomoc:

1. hodina: 6.B
2.hodina: 7.A
3.hodina: 8.A
4.hodina: 9.A + kvarta
5.hodina: sekunda + tercia
6.hodina: kvinta + sexta

piatok 25.6.2021: triednické práce odovzdávanie učebníc
(6.B, 7.A, 8.A, sekunda, tercia)

Posledná úprava Nedeľa, 20 Jún 2021 07:20
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 9 z 477

1992-2022

Sobota, 21. Máj 2022

Dnes má meniny
Zina
Zajtra má meniny
Júlia a Juliana

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva