Domov Aktuality 2020-2021 Cirkevná spojená škola Rozvrh činností na týždeň od 3. 11. 2020

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učebníRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Rozvrh činností na týždeň od 3. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 02 November 2020 13:34

Rozvrh činností na týždeň od 3. 11. 2020

 

3.11.2020 utorok

RS + ranný filter (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1.poschodie (1.-2.roč.): Mgr. M. Machajová
1.poschodie (3.-4.roč.): Mgr. E. Diešková

Vyučovanie + ŠKD:
Prosíme rodičov, ktorí dajú deti do ŠKD, aby na lístočku dali žiakovi čas odchodu zo školy.
(najneskôr 15:00) a telefónne číslo na rodiča.


1.A – Mgr. G. Vrabcová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. M. Suroviaková /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
2.A – Mgr. L. Kalužová / ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský

3.A – Mgr. Ž. Hutková    /   ŠKD  12.00 – 15. 00 – PaedDr. R. Železňáková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Bc. A. Chomisteková
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 14.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 14.00 – D. Szalak

4.11.2020 streda

RS + ranný filter (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1.poschodie (1.-2.roč.): Mgr. K. Šimeková
1.poschodie (3.-4.roč.): Mgr. D. Krupová

Vyučovanie + ŠKD:
Prosíme rodičov, ktorí dajú deti do ŠKD, aby na lístočku dali žiakovi čas odchodu zo školy.
(najneskôr 15:00) a telefónne číslo na rodiča.1.A – Mgr. G. Vrabcová /  ŠKD  12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. M. Suroviaková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
2.A – Mgr. L. Kalužová / ŠKD  12.00 – 15.00 –PaedDr. A.  Lakoštík
2.B – Mgr. M. Machajová / ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský

3.A – Mgr. Ž. Hutková    / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Mgr. D. Gibaštíková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Bc. A. Chomisteková
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová / ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak


5.11.2020 štvrtok

RS + ranný filter (6.30 – 7.40) Bc.  A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1.poschodie (1.-2.roč.): Mgr. M. Suroviaková
1.poschodie (3.-4.roč.): Mgr. G. Vrabcová

Vyučovanie + ŠKD:
Prosíme rodičov, ktorí dajú deti do ŠKD, aby na lístočku dali žiakovi čas odchodu zo školy.
(najneskôr 15:00) a telefónne číslo na rodiča.


1.A – Mgr. G. Vrabcová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. M. Suroviaková / ŠKD  12.00 – 15.00 – Bc. A. Chomisteková
2.A – Mgr. L. Kalužová / ŠKD 11.00 –12.00 Bc. A. Chomisteková;
12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík

2.B – Mgr. M. Machajová / ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský

3.A – Mgr. Ž. Hutková    /  ŠKD  12.00 – 15. 00 – Ing. L.  Kovalíková
3.B – Mgr. K. Šimeková / ŠKD  12.00 – 15.00 –Mgr. P.  Povalová
4.A – Mgr. E.  Diešková /  ŠKD  12.00 – 14.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová /  ŠKD  13.00 – 14.00 – D. Szalak


OBEDY:
od 10,30 do 12,30

1.A – 10,30 vľavo
1.B – 10,35 vpravo
2.A – 10,40 vľavo
2.B – 10,50 vpravo
3.B – 11,10 vľavo

3.A -  11,15vpravo
4.B – 11,25 vľavo
4.A – 11,35 vpravo


Prosíme rodičov, ktorí dajú deti do ŠKD, aby na lístočku dali žiakovi čas odchodu zo školy. (najneskôr 15:00)
a telefónne číslo na rodiča.


V prípade zmien, vás budeme včas informovať.

Posledná úprava Utorok, 03 November 2020 11:39
 

1992-2022

Sobota, 21. Máj 2022

Dnes má meniny
Zina
Zajtra má meniny
Júlia a Juliana

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva