Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Dôležitý oznam! PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal RŠ   
Štvrtok, 12 Marec 2020 10:05

Dnešný krízový štáb Mesta Dolný Kubín – 12. 3. 2020 rozhodol o preventívnom zavretí škôl - ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na piatok 13.3.2020 a pondelok 16.3.2020. Na základe opatrenia nášho zriaďovateľa RKC Biskupstva Spišské Podhradie zo dňa 11. marca 2020:"Ak mesto alebo obec rozhodne o prerušeni výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ alebo v školskom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedené rozhodnutie bude platné aj pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupstva Spišské Podhradie." Z tohoto dôvodu dávam riaditeľské voľno aj pre našu ZŠ, MŠ, ŠKD a CVČ. Nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Žiaci, zamestnanci aj cudzí stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy po oba tieto dni.
Uvidíme čo nám dnes povie ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, ktorý má dnes zasadnutie a má sa vyjadriť aj k hromadnému zatváraniu škôl.
Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať.

 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Utorok, 31. Marec 2020

Dnes má meniny
Benjamín
Zajtra má meniny
Hugo

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva