Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Sobota, 05 December 2020 08:18

Milé spoločenstvo cirkevnej spojenej školy.

Na základe oznamu od PaedDr. Maroša Labudu (zo 4. 12. 2020), riaditeľa nášho školského úradu (Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie) Vás informujem, že v súčasnej situácii nebude vydávať konkrétne pokyny ohľadom otvárania škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Očakáva predloženie presných podmienok pre zriaďovateľov a školy od ministerstva školstva.

Školy, ktoré by mali záujem o skoré otvorenie, môžu dostupnými možnosťami zisťovať predbežný záujem rodičov. Za týmto účelom bude vytvorený v priebehu budúceho týždňa online dotazník, o ktorom Vás budem informovať.

Ide o nástup našich žiakov piateho až deviateho ročníku ZŠ a gymnázia.

MŠ a ZŠ 1.-4. pokračuje v doterajšom prezenčnom vzdelávaní (v škole).
Žiaci 5.-9. ZŠ a gymnázia pokračujú v dištančnom vyučovaní (z domu).
Do 8. 1. 2021 nepredpokladám zmenu tejto formy vzdelávania v našej škole.


Oznam vznikol na základe rozhodnutia ministra školstva zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020.
(https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/)

S úctou
Mgr. Ľudovít MačorPosledná úprava Sobota, 05 December 2020 08:22
 
Oznam pre rodičov o výške príspevku PDF Tlačiť E-mail
Napísal spolocenstvo rodicov   
Pondelok, 30 November 2020 11:27

Oznam pre rodičov o výške príspevku do Spoločenstva rodičov pri cirkevnej škole v  Dolnom Kubíne
Výška príspevku schválená rodičmi :
10,- € / žiak,
(1. – 9. ročník) 10,- € / žiak,
I. stupeň gymnázia (sekunda – kvarta) 10,- € / žiak
II. stupeň gymnázia (kvinta – oktáva) 15,- € / žiak

Príspevok za žiaka v MŠ je potrebné uhradiť v  hotovosti triednemu učiteľovi najneskôr do 31. 1. 2021.
Príspevok za žiakov ZŠ a Gymnázia je potrebné uhradiť na účet občianskeho združenia Spoločenstva rodičov alebo v hotovosti triednemu učiteľovi najneskôr do 31. 1. 2021.

Bankový účet je vedený vo VÚB a.s. Dolný Kubín:
SK61 0200 0000 0023 4697 8451
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa (detí) a  triedu (triedy) .
Platbu za viac detí je možné vykonať jedným prevodným príkazom a do poznámky uveďte mená a triedy všetkých detí, za ktoré je platba.
V prípade vkladu v hotovosti na účet na pobočke banky je potrebné k danej sume pripočítať 3,00 € (poplatok banke za vklad).

Vyhodnotená anketa je viditeľná po prihlásení, kópie dokumentov budú u p. Xénie Dúhovej

 
Rozpis služieb v ŠKD od pondelka 30. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Adriána Laštíková   
Sobota, 28 November 2020 07:55

Rozpis služieb v ŠKD od pondelka 30. 11. 2020

ŠKD bude otvorené do 16:00

Spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD oznámiť písomne – lístok, SMS.
1.A ŠKD pondelok – štvrtok: Katarína Smeets, piatok: Mgr. Adriána Laštíková (0907 930 900)
1.B ŠKD pondelok – piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková
2.A, 2.B ŠKD pondelok – piatok: Mgr. Vrabcová Gabriela
3.A, 3.B ŠKD pondelok – piatok: Bc. Chomisteková Alžbeta
4.A, 4.B ŠKD pondelok – piatok: Szalak Dušana

 
Rozvrh činností ŠKD na týždeň od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Piatok, 20 November 2020 12:49

Rozvrh činností ŠKD na týždeň od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020

ŠKD je otvorené do 15:00

Žiadame rodičov, aby čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD + telefónne číslo na rodiča písali na lístok, ktorý žiak odovzdá ráno triednej p. učiteľke. Za porozumenie ďakujeme.

Pondelok 23.11.2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková
ŠKD:

1.A - K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B -  Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B -  Mgr. A. Laštíková
4.A - Bc. A. Chomisteková D. Szalak
4.B -  Bc. A. Chomisteková D. Szalak

Utorok 24. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

1.A - K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B - Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B - Mgr. A. Laštíková
4.A - D. Szalak
4.B - D. Szalak

Streda 25. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková
ŠKD:

1.A -  K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B - Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B - PaedDr. A. Lakoštík
4.A - D. Szalak
4.B - D. Szalak

Štvrtok 26. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. G. Vrabcová
ŠKD:

1.A –  Mgr. A. Laštíková – K. Smeets Škvarková
1.B –  Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. J. Lonský
3.A – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. P. Povalová
4.A – D. Szalak 4.B – D. Szalak

Piatok 27. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková
ŠKD:

1.A – Mgr. A. Laštíková
1.B – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. J. Lonský
3.A – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. P. Povalová
4.A – D. Szalak
4.B – D. Szalak

 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Streda, 18 November 2020 12:36

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali, že v dňoch 21. – 23. 10. 2020, kedy sa Vaše deti zúčastnili

vyučovacieho procesu v škole, ale stravovanie v školskej jedálni nebolo možné z dôvodu

karantény, majú nárok na vyplatenie dotácie na obedy vo výške 1,20€/deň.

Dotácia im bude pripísaná na účet stravníka podľa počtu dní.

ZŠS pri Cirkevnej spojenej škole, Dolný Kubín

 
Napísali o nás PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 13 November 2020 11:12

Učíme sa celý život, rozvoj digitálnych zručností podporí aj Nadácia Orange
(kliknite na tento text)

 
Rozvrh činností na týždeň od 10. 11. 2020 do 13. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 09 November 2020 17:48

Utorok 10. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. M. Machajová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. E. Diešková

Vyučovanie + ŠKD:
1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová    /  ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak

Streda 11. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. K. Šimeková
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. D. Krupová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová / ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová / ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová / ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková / ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
4.A – Mgr. E. Diešková / ŠKD  13.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
4.B – Mgr. D. Krupová / ŠKD  13.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková

Štvrtok 12. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. G. Vrabcová

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. M. Tokárová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. K. Flajsová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 11.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  11.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová    /   ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. P. Povalová
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak

Piatok 13. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. A. Špavorová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. J. Lastičová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 11.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. P. Povalová
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak

OBEDY: od 10:30 do 12:30

1.A – 10.30 vľavo
1.B – 10.35 vpravo
2.A – 10.40 vľavo
2.B – 10.50 vpravo

3.B – 11.10 vľavo
3.A -  11.15 vpravo
4.B – 11.25 vľavo
4.A – 11.35 vpravo

V prípade zmien, vás budeme včas informovať.

Posledná úprava Pondelok, 09 November 2020 18:25
 
adventné zamyslenia spolu s výzvami PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľ. Sahuľ   
Nedeľa, 29 November 2020 08:12

Keďže sa nemôžeme učitelia so študentmi vidieť v škole počas adventu, tak sme si pripravili pre vás krátke adventné zamyslenia spolu s výzvami na každý deň, nech sa spoločne môžeme pripraviť na očakávaný radostný príchod Ježiša. Každý pracovný deň nájdete nové video na facebooku a youtube Cirkevnej spojenej školy. Pozývame aj vás sa zapojiť do tejto našej adventnej aktivity a budeme radi, keď z času na čas pridáte aj váš komentár k videu, ako sa vám podarila výzva v daný deň splniť. Začíname už tento pondelok 30.11.

  • autor: Mgr. Ľ. Sahuľ

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2020 08:23
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Andrej Ondrejka   
Nedeľa, 22 November 2020 12:51

Zajtra, v pondelok 23.11. 2020 bude pre žiakov a učiteľov 3. a 4. ročníka, ktorí budú v škole, sv. omša

1. vyučovaciu hodinu, za dodržania hygienických opatrení spojených s COVID 19.

 
OZNAM PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ing. Ján Šimún, predseda SR   
Piatok, 20 November 2020 10:24

Vážení  rodičia,
chcel  by som Vám v mene Spoločenstva rodičov predstaviť návrh rozpočtu nášho občianskeho združenia na školský rok 2020/2021.
Jednotlivé rodičovské príspevky navrhujeme  bez zmien ako boli schválené  minulý školský rok:

Aj v tomto školskom roku by sme radi podporili jednotlivé projekty, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávací  proces našich detí. Minuloročný rozpočet bude vyhodnotený dodatočne a následne keď nám to situácia umožní  budete o ňom informovaní na plenárnom zhromaždení  spoločenstva rodičov. Hlasovanie poprosíme  vykonať prostredníctvom aplikácie EduPage alebo na stránke https://zcsradlin.edupage.org/.
V aplikácii sa prihláste ako rodič.

Hlasovanie je možné do 30.11.2020 do 12:00.

V prípade otázok  ma kontaktujte na emailovej adrese  jan.simun@cargoroutes.eu

S pozdravom    Ing. Ján Šimún, predseda SR

 
Hovorme o jedle PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Špavorová   
Streda, 18 November 2020 11:23

1. stupeň sa zapojil do projektu Hovorme o jedle, ktorý prebiehal od 16.9. do 16.10.2020.  Žiaci hovorili o jedle a prehĺbili si vedomosti v rôznych témach týkajúcich sa potravín. Pri zrealizovaných aktivitách sa žiaci naučili všetko o mlieku - chov dobytka, dojenie, dovoz do mliekarne, spracovanie mlieka, mliečne výrobky, skladovanie v domácnosti. Uvedomili si význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka. Aktivity, ktoré prebiehali v triedach si môžete pozrieť v prezentácii.

  • autor: Mgr. A. Špavorová

-prezentácia-

Posledná úprava Streda, 18 November 2020 11:30
 
Jesenné dielne PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Piatok, 13 November 2020 11:06

Jesenné dielne, ktoré prebehli počas októbra sa tento školský rok niesli v znamení  stromu. Ten sa stal stredobodom nášho tvorenia. Prváci a druháci tvorili z papiera. Tretiaci objavili jeden z najkrajších stromov na svete, ktorý ich prekvapil svojou farebnou kôrou. Vyhľadali informácie o Eukalypte dúhovom a spoločnými silami zostrojili jeho maketu. Zruční štvrtáci tvorili z rolky toaletného papiera, ďalší zase využili prírodný materiál, mrkvu a farebné listy. Vznikli naozaj nádherné malé stromčeky.

  • autor: Mgr. Janka Lastičová

Posledná úprava Piatok, 13 November 2020 11:09
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 6 z 199

1992-2022

Piatok, 28. Január 2022

Dnes má meniny
Alfonz
Zajtra má meniny
Gašpar

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva