Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Pekné leto! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Štvrtok, 01 Júl 2021 08:23

Kolektív zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne. Ďakujeme za dôveru, podporu a spoluprácu počas tohoto "zvláštneho" šk roka. Pekné leto Vám prajeme! 2020-21.

 • autor: rs

Posledná úprava Štvrtok, 01 Júl 2021 09:59
 
Psí tulák PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Pondelok, 21 Jún 2021 00:00
V dňoch 14. a 21. 6 2021 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili besedy na tému „Psí tulák“. Obsah sa niesol v znamení pomoci zatúlaným zvieratám. Vieme, že deti milujú zvieratká, ale mnohé zabúdajú, že sú to živé bytosti, o ktoré sa treba starať denne. Deťom pani Andrea Ucháľová pracovníčka RÚNZ z Dolného Kubína vysvetlila, ako sa o zvieratká starať i to, čo robiť v prípade nájdenia zatúlaného psa. Nielen tejto téme sa venovala. Tiež im vysvetlila ako sa správne obuť, obliecť pri prechádzke prírodou, a tak predísť pred nebezpečenstvom kliešťa. Čo robiť v prípade prisatia kliešťa. Ako si technicky správne umývať ruky, aby sme predišli nebezpečným chorobám. Vďaka správnej hygiene rúk chránime nielen seba, ale i druhých.

 • autor: Mgr. J. Mešková
Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 08:26
 
Beseda s včelárom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Mária Tokárová   
Streda, 23 Jún 2021 00:00

Veľa zaujímavostí o živote a práci včiel, ich činnosti v úľoch a význame pre ľudí sa dozvedeli prváci na besede s včelárom pánom Jurajom Kubasom.

Našich prváčikov upútal svojimi vedomosťami a odpovedal na ich zvedavé otázky. Hravou formou ich zasvätil do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Veľmi pútavo porozprával od vývinu včely, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku, oboznámil nás s úlohou matky – kráľovnej, s úlohami včiel – robotníc a úlohou trúdov. Informoval žiakov o namáhavej práci včelára pri celoročnej starostlivosti o úle, spracovaním medu, výrobou rámikov. Pán včelár priniesol so sebou rôzne „náradie a nástroje “ ochranný odev, plást, propolis, ale  i rámiky, ktoré sú pri práci včelára potrebné a vysvetlil žiakom ich využitie. Všetko to mohli nielen vidieť, ale aj vyskúšať, ovoňať i ohmatať. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka včelích  produktov - peľových zŕn a kvalitného domáceho medu.

 • autor: Mgr.Mária Tokárová

Touto cestou sa chceme pánovi Jurajovi Kubasovi srdečne poďakovať a popriať veľa síl a energie pri tak dôležitej a náročnej práci.

Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 07:23
 
Zber papiera – vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Lastičová Janka   
Utorok, 29 Jún 2021 09:43

Ďakujem všetkým, ktorí sa i tento rok zapojili do zberu papiera. Ako to dopadlo?

Vyzbierali sme  4462 kg papiera.

Víťazná trieda sa stala 5. A, ktorej žiaci doniesli  905 kg a tak si mohli pochutnať na osviežujúcej studenej zmrzline.

Prvé tri ceny si odniesli

 1. Kristínka Papánová 4. B
 2. Júlia Floreková 3. A
 3. Michal Boškaj 5. A

Ďalší ocenení žiaci: Viktória Šimová 1. A, Mirko Hlavatík 1. B, Peťko Drozd 2. B, Nelka Habláková 3. A, Zofia Szalak 3. B, Dária Sviteková  4. A, Klára Floreková 5. A, Viki Šimová 5. A, Marek Ondrek 5. A, Tomáš Lorinčík 5. A, Patrik Filo 5. B, Andrej Dulovec II. G.

 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2021 09:49
 
Čo sme sa naučili? PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová, Mgr. K. Flajsová, Priatelia Zeme, Mravčekovia, Vodníci a Paleťácki agenti   
Piatok, 25 Jún 2021 12:23

Náš medzinárodný projekt Když  se Zemi špatně dýchá zavolá si pomocníka sa chýli ku koncu. Naši kamaráti dokončujú kalendár na budúci školský rok a my sme zhodnotili, čo všetko sme sa naučili.
Projekt bol plný skvelých nápadov, dobrodružstva, skúmania, zaujímavostí a prekonávania našich hraníc.  

Ďakujem všetkým, ktorí ste nám pomáhali zapojením sa do súťaží i aktivít.

 • autor: Mgr. J. Lastičová


Na záver pre nás spolužiačka Emily spolu s ockom pripravili prekvapenie a „zaspievali bodku“ za našim projektom.
Budeme si Ťa chrániť Slovensko moje, otčina moja...

https://youtu.be/CDK5Oseuh7Q

Mgr. Janka Lastičová, Mgr. K. Flajsová,
Priatelia Zeme, Mravčekovia, Vodníci a Paleťácki agenti

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 12:40
 
Les ukrytý v knihe PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Piatok, 25 Jún 2021 11:40
Za účasť na aktivitách v rámci akcie Les ukrytý v knihe sme dostali poďakovanie a darčeky pre triedu. Osobitne boli za správne vypracovanie pracovného listu a zaslanie fotografie ocenení Ivan Pisch a Júlia Floreková z 3. A.
 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 11:42
 
Úspešné okresné kolo Hviezdoslavov Kubín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Viera Antalíková   
Utorok, 22 Jún 2021 10:48

Dňa 10. 6. 2021  sa  uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín. Vzhľadom na dôsledky pandémie  malo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín podobu hodnotenia záznamov recitátorských výstupov.  Mnohé deti dokázali dať aj v improvizovaných podmienkach interpretovanému textu ďalší rozmer, pridať gesto, výraz, pohrali sa s dôrazom, interpunkciou. Hodnotitelia túto skutočnosť kvitovali a vyslovili uznanie všetkým recitátorom a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali. Do súťaže sa zapojilo 46 súťažiacich z 13 škôl. Súťažilo sa v poézii a v próze v 3 kategóriach. Naši žiaci boli úspešní a vysúťažili až 4 umiestnenia.
V I. kategórií v poézii sa na 2. mieste umiestnila Timea Povalová zo 4.B. Michaela Jakubjaková zo 6.A obsadila 3.miesto v II.kategórii v próze. V III.kategórií nás zastupovali  dievčatá Sofia Strežová zo 7.A, ktorá v próze získala 3.miestoSimona Smolková z 8.A získala tiež 3. miesto, ale v kategórii poézia.

Dievčatám blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy a ochotu zapojiť sa v tejto netradičnej forme

 • autor: Mgr. V. Antalíková

Posledná úprava Utorok, 22 Jún 2021 16:06
 
Hygiena potravín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Utorok, 15 Jún 2021 00:00

Hygiena potravín – beseda

Žiaci 4. ročníka sa v utorok 15.6. 2021 od Mgr. Beáty Valentínyovej, pracovníčky RÚNZ z Dolného Kubína dozvedeli:

 • Ako správne ukladať potraviny v chladničke
 • Skladovať potraviny
 • Baliť, chladiť, mraziť potraviny
 • Dbať na dátum spotreby a minimálnu trvanlivosť potravín

Výraz „hygiena potravín“ sa často spája s osobnou hygienou, čím sa mnoho krát myslí iba umývanie rúk. V skutočnosti sa vzťahuje na všeobecný stav čistoty ľudí manipulujúcich s potravinami. Preto je pre človeka manipulujúceho s potravinami extrémne nevyhnutné, aby bolo všetko, čo prichádza do kontaktu s potravinami dezinfikované a aby sa predišlo nákaze potravín. Naši žiaci ďakujú pani hygieničke za cenné rady a zaujímavú prednášku.

 • autor: Mgr. J. Mešková

Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 08:12
 
Kvasinky, plesne ako ich vidíme my PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Utorok, 29 Jún 2021 11:08
Žiaci 3. A triedy dostali jednoduché zadanie. Spracuj ako chceš tému kvasinky, alebo plesne. Niektorí do práce zapojili snáď celú rodinu a dali si veru záležať. Na hodine prírodovedy pani učiteľka stratila reč... Úžasné, nápadité a ešte sme mali aj plné brušká.
 • autor: Mgr. J. Lastičová
Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2021 11:10
 
Júnové aktivity 2. A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. K. Flajsová   
Piatok, 25 Jún 2021 12:49

Áno... Aj v júni sme sa učili a tvorili.

Okrem toho, čo ste už videli a počuli, učili sme sa hodiny, zapojili sme sa do literárno-výtvarnej súťaže Komora babky Želky a iných súťaží, vyrábali sme darček pre našich najväčších superhrdinov – ocinov, tancovali sme, učili sme sa orientovať v štvorcovej sieti, vyrábali sme korytnačky, cvičili sme, oslavovali sme deň detí a ešte veľa ďalšieho.
Teraz sa veľmi tešíme na oddych za dobre vykonanú prácu! Ale neradi sa lúčime, verte! Už teraz sme plní očakávania, čo prinesie nový školský rok!

 • autor: Mgr. K. Flajsová

Vaši agenti 2. A

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 12:55
 
2. A a 2. B - OSVIEŽENIE PDF Tlačiť E-mail
Napísal vaši druháci   
Piatok, 25 Jún 2021 12:15

2. A a 2. B - OSVIEŽENIE

Aj keď je horúci deň,
my žijeme preň.

Nestrácame radosť a len
vymýšľame a plníme si sen.

Dnes osviežil nás melón sladký
od pani učiteľky Marcelky a Katky.

Zapíšte si do kalendára,
vôňa sa šíri aj z nášho vejára.

Cítite ju? Že nie?
Mali sme skvelé osvieženie!

vaši druháci

 • autor: Mgr. K. Flajsová


Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 12:19
 
Dobrodružná cesta tretiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Piatok, 25 Jún 2021 11:34

Všetko sa začalo obyčajnou špagetou. Každý sme dostali tú svoju. Našou úlohou bolo chrániť si ju najlepšie ako vieme. Niektorým sa zlomila už na začiatku, iní odolali tlieskaniu, preskakovaniu a ďalším aktivitám. Po krátkej prestávke na kopci sme súťažili o to, komu sa podarí dostať cukrík na špagátiku do úst bez pomoci rúk. Podarilo sa to väčšine z nás. Ďalšou medzizastávkou boli pávy, pri ktorých sme tentoraz objavili aj morča. Rozložili sme si deky a začali s aktivitami, ktoré pre nás pripravili pani učiteľky. Hrali sme pexesá, triedili kartičky s odpadom do správnych košov, hádzali vrchnáčik do fľašky. Neskôr sme hľadali veveričky, najväčší problém bolo nájsť tú, ktorá sedela na nohe pani učiteľky. Chlapcov čakala aj športová disciplína, ale pohybovať sa mohli iba pomocou papierov. Tí, ktorým bolo málo sa zahrali obľúbenú hru Ihla, nitka, uzlík. Z knihy o stromoch sme si prečítali niečo nové a nakoniec sme správnymi odpoveďami na otázky získali sladkú odmenu.

Ako sa to všetko skončilo? No predsa špagetami. Sedem žiakov, ktorým ostali špagety celé, museli o ne bojovať a chrániť si tú svoju. Víťazka bola jedna, ale s radosťou sa podelila s nami o všetky lízanky, ktoré vyhrala.

 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 11:38
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 3 z 199

1992-2022

Piatok, 28. Január 2022

Dnes má meniny
Alfonz
Zajtra má meniny
Gašpar

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva