Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
1. deň v škole PDF Tlačiť E-mail
Napísal css   
Pondelok, 16 September 2019 11:34

Pozrite si niekoľko záberov z 1. dňa v škole

  • Nová
  • autor: Marek Vilim, Jana Šuriňáková, Darina Sklarčiková,

Foto: Marek Vilim, Jana Šuriňáková, Darina Sklarčiková, Zuzana Kuhejdová

Posledná úprava Pondelok, 16 September 2019 11:52
 
VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Priesolová, I.G   
Pondelok, 16 September 2019 11:29

Dňa 9. 9. 2019 sa konali voľby do Žiackej školskej rady Cirkevného gymnázia A. Radlinského. Kandidovali štyria žiaci, dvaja žiaci z prímy a dvaja žiaci z kvarty. Z prímy to bola Lenka Priesolová a Martin Koval a z kvarty Viktória Dudová a Barbora Smoleňová. Hlasovali všetci študenti gymnázia, čo je približne 120 študentov. Volili jedného žiaka z prímy a jedného žiaka z kvarty. Z prímy vyhrala Lenka Priesolová s 82 hlasmi a z kvarty Barbora Smoleňová so 75 hlasmi. Žiacka školská rada mala 9 členov, teraz bude mať 11. Naozaj sa na prácu v parlamente teším a ďakujem za podporu študentom. Mám hlavu plnú nápadov pre mladších, ale aj starších študentov našej školy. Dúfam, že sa nám bude dariť a teším sa na nových členov, čo prídu o rok.

  • Nová
  • autor: zsr

Posledná úprava Pondelok, 16 September 2019 11:32
 
Gymnázium Andreja Radlinského ponúka DofE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Martin Mydliar   
Štvrtok, 12 September 2019 05:32

Čo je program DofE?

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6 – 18 mesiacov) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

Na Slovensku bolo v minulom školskom roku 2018/2019 do DofE zapojených vyše 3000 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách.
Cirkevná spojená škola je do programu zapojená tretí rok.
Program DofE je na našej škole v ponuke pre študentov kvarty až oktávy.
V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte p. uč. Martina Mydliara.

www.dofe.sk

Posledná úprava Štvrtok, 12 September 2019 09:09
 
VOĽBY DO ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU PDF Tlačiť E-mail
Napísal Členovia ŽŠR   
Piatok, 06 September 2019 17:01
V pondelok 9. 9. 2019 po sv. omši si my - študenti gymnázia - doplníme členov ŽŠR z kvarty a prímy. Po sv. omši neutekajte a vypočujte si spevy nášho Laudata. Potom dostanete volebné lístky, v triede si premyslíte, komu dáte svoj hlas a počas dňa vás navštívime s volebnou urnou.
TEŠÍME SA NA NOVÝCH ČLENOV, KTORÍ NÁM POMÔŽU PRIPRAVOVAŤ PLES, VIANOČNÝ VEČIEROK, ŠPORTOVÉ POPOLUDNIA A INÉ AKCIE, KTORÉ SPOLU EŠTE VYMYSLÍME...
  • autor: ŽSRada
Posledná úprava Piatok, 06 September 2019 17:07
 
CVČ 2019-20 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Laštíková A.   
Utorok, 03 September 2019 18:08

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2019-20 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 16. 9. 2019)


>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2019-20) (formát DOC)<

>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<

>Vnútorný predpis platný od 1.9.2018 do 31.8.2019<
o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 18:24
 
Oznam pre stravníkov. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľ. Valkovičová   
Utorok, 03 September 2019 05:33

Upozorňujeme našich stravníkov na zmenu v možnosti odhlasovania zo stravy v školskej jedálni. Z dôvodu dodržiavania záväzných  predpisov pre školské stravovanie bolo nastavené odhlasovanie len do 14.00 v predchádzajúci deň. Na podnety  rodičov umožňujeme od 1. 9. 2019 odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie) do 7:00 ráno v daný deň. Ďakujeme za pochopenie.

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 12:08
 
Pozor - Oznamy Školskej jedálne PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Utorok, 06 August 2019 14:21

Prosíme, pozrite si nové oznamy školskej jedálne pre šk. rok 2019-2020 vľavo na stránke školy, menu "Školská Jedáleň"

 
Pozor! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Mária Luptáková   
Štvrtok, 12 September 2019 18:05

Pozor!
Máš poslednú šancu zapojiť sa do súťaže.
Pošli fotku z prázdnin na fotoprazdniny@radlinskeho.sk a môžeš vyhrať super ceny.
Uzávierka súťaže už túto nedeľu 15. 9. 2019!
Tak neváhaj a zapoj sa!

Posledná úprava Piatok, 13 September 2019 09:40
 
Pozrite si PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Utorok, 10 September 2019 09:15

Zákldané informácie pre ŠKD (školský klub detí) pre šk. rok 2019/20

 
ŠKD - základné Info PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Pondelok, 10 September 2018 00:00

Školský klub detí pri Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

ŠKD – základné info

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 5 oddelení ŠKD.

1. oddelenie – žiaci 1.A triedy vedúca oddelenia: Mgr.Magdaléna Suroviaková
2. oddelenie – žiaci 1.B triedy vedúca oddelenia: Katarína Smeets Škvarková
3. oddelenie – žiaci 2.A + 2.B triedy vedúca oddelenia: Dušana Szalak
4. oddelenie – žiaci 3.A + 3.B triedy vedúca oddelenia: Bc.Alžbeta Chomisteková
5. oddelenie – žiaci 4.A + 4.B + 5. ročník vedúca oddelenia: Mgr. Adriána Laštíková

Prevádzka a režim dňa
Ranný klub od 6:30 – 7:40

Príprava na vyučovanie od 15:00 – 16:00,
od 16:00 – 16:30 odpočinková činnosť


Zaraďovanie žiakov a príspevok na úhradu

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:  
48 € (september – december 2019) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 VS:
1. oddelenie variabilný symbol 1111 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
2. oddelenie 1112 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
3. oddelenie 2222 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
4. oddelenie
3333 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
5. oddelenie 4444
(do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)
do 18. 9. 2019 (september-december)
72 € na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 do 14. 2. 2020 (január-jún)


Prihlášku dieťaťa do ŠKD odovzdať do 13. 9. 2019


Oznam o zmene poplatkov
12 €/mesiac (deti čakajúce na spoje do 13.30 - 6 €/mesiac)

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)

Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Posledná úprava Utorok, 10 September 2019 09:15
 
Oznam pre stravníkov. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľ. Valkovičová   
Utorok, 03 September 2019 05:33

Upozorňujeme našich stravníkov na zmenu v možnosti odhlasovania zo stravy v školskej jedálni. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov pre školské stravovanie bolo nastavené odhlasovanie len do 14.00 hod. v predchádzajúci deň. Na podnety rodičov umožňujeme od 1.9.2019 odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie) do 7.00 hod. ráno v daný deň. Ďakujeme za pochopenie.

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 05:41
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Utorok, 27 August 2019 14:50

Začiatok školského roka 2019-2020 začneme spoločnou sv. omšou v Kostole sv. Kataríny v D. Kubíne v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00.
Po jej skončení sa presunieme spoločne s triednymi učiteľmi do našej školy.
Týka sa to žiakov:
Základnej školy s materskou školou Andreja Radlinského

Cirkevného gymnázia Andreja Radlinského.

Materská škola začína v tento deň bežným režimom ráno od 6:30
Užite si ešte v zdraví posledné dni prázdnin;-)

Posledná úprava Štvrtok, 29 August 2019 08:30
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 175
Štvrtok, 19. September 2019

Dnes má meniny
Konštantín
Zajtra má meniny
Ľuboslava

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva